Výuční obory

Elektrikář - silnoproud 

Rámcový vzdělávací plán: 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
Délka studia: 3 roky 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce v elektrotechnických oborech.

Další informace >>

Instalatér

Rámcový  vzdělávací plán: 36-52-H-01 Instaletér
Délka  studia:  3 roky
Dosažený stupeň vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem

Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost pro výkon práce ve strojních oborech.

Další informace >>