Maturitní zkouška

Termíny Maturitních zkoušek 

Název oboru Písemná zkouška z českého jazyka a literatury Písemná zkoška z anglického jazyka Praktická zkouška I. část
(obhajoba práce)
Praktická zkouška II. část  Didaktické testy Ústní maturitní zkouška
Elektrotechnika 11 . 4. 2024 - 11:30 15. 4. 2024 - 11:30 4. 4. 2024 18. - 19. 4. 2024 2. - 3. 5. 2024 20. - 24. 5. 2024
Logistika a ekonomika v průmyslu 11 . 4. 2024 - 11:30 15. 4. 2024 - 11:30 5. 4. 2024 18. 4. 2024 2. - 3. 5. 2024 27. - 29. 5. 2024

Termíny Didaktických testů

Předmět Datum Čas
Matematika 2. 5. 2024 8:00
Anglický jazyk 2. 5. 2024 13:30
Český jazyk 3. 5. 2024 8:00

Europass

Co je Europass – dodatek k osvědčení
- Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.
- Vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
- Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.
- Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.
- Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).

Europass - dodatek k osvědčení pro školní rok 2021/2022 v elektronické podobě si můžete stáhnout. Jsou k dispozici v českém jazyce CZ, anglickém EN a německém DE.
Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.
Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3"
Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Elektrotechnika CZ EN DE
Provoz a ekonomika v průmyslu CZ EN DE