Maturitní obory

Automatizované systémy a IT 

Rámcový vzdělávací plán: 26-41-M/01 Elektrotechnika
Délka studia: 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce v elektrotechnických oborech.

Další informace >>

Logistika a ekonomika v průmyslu

Rámcový vzdělávací plán: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
Délka  studia: 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou

Další informace >>