KULATÝ STŮL Green Deal

Dne 21. 5. 2024 se třída EL1 zúčastnila akce s názvem KULATÝ STŮL - Green Deal mění průmysl v EU a v MSK.
Žakům se především naskytla jedinečná možnost poslechnout si diskuzi vybraných kandidátů do parlamentu EU a zástupců průmyslu z Moravskoslezského kraje.Celá akce se konala na půdě VŠB-TUO, diskutovalo se o problému Green Dealu. Před samotnou diskuzí byla krátká prezentace a seznámení s touto problematikou.V diskuzi také zaznělo, jak je důležité studium technických oborů na středních i vysokých školách. Této akce se zúčastnil také pan Henryk Huczala, technický ředitel Třineckých železáren, který vysvětlil, jak jsou obory Automatizace, Logistika a Elektrotechnika v této činnosti nepostradatelné.

autor: Ing. Samuel Haleš

 

zpět