Obhajoba maturitních prací

Ve dnech 4. - 5. 4. proběhly obhajoby maturitních prací našich žáků maturitních ročníků.

4. 4. 2024
Obhajoby maturitních prací EL4/EL4Z. ​Letos jsme mohli vidět spoustu krásných výrobků, které, jak jsme se shodli  s kolegy, mohou mít velké uplatnění v praxi. Žáci čtvrtého ročníku své prezentace odprezentovali na vysoké úrovni. Mohli jsme vidět například elektronické šachy, moderní garáž, smart home, řezačku papíru apod. Každý žák musel napsat maturitní práci na své vybrané téma z teoretické části. Následně vyrobili a v práci popsali přesný postup práce. Na závěr každý si musel připravit svou prezentaci v PowerPointu.
Každý žák měl svých 15 minut na to, aby si svou práci obhájil před komisí. Následně třída EL3 hodnotila, respektive chválila nebo doporučovala. 

Rozhodování letos bylo hodně těžké, neboť výrobky byly kvalitní a velmi dobře zpracované. Komise a publikum se shodlo na tomto umístnění:
1. Wolf Petr, téma moderní garáž
2. Folwarcny Samuel, téma elektronické šachy
3. Ferenc Martin, téma chytrý skleník

a další místa obsadili:
4. Mucha Patrik, téma automatické otevíraní dveří
5. Kovalčik Jiří, téma smart home
6. Burkot Tobiáš, téma data projektor

5. 4. 2024 
Studenti oboru Logistika a ekonomika v průmyslu se s bravurou zhostili obhajoby svých maturitních prací. Prezentovali v nich výsledky své odborné praxe, navrhovali inovativní zlepšení ve firmách a srovnávali a analyzovali různé typy dopravních a manipulačních prostředků. 
Zvláštní pochvalu si vysloužil Vojtěch Kaniok s prací na téma "Řízení dopravy ve firmě", ve které shrnul své zkušenosti z praxe a navrhl inovativní řešení pro optimalizaci firemní logistiky.
Velmi kladně hodnotila komise i práci Lindy Kowalové, která popsala a analyzovala jednotlivé druhy manipulační techniky, a Davida Kluse, který se zaměřil na specifika železniční dopravy v Třineckých železárnách.
Obhajoba maturitních prací jasně ukázala, že studenti oboru Logistika a ekonomika v průmyslu jsou připraveni na praxi v oboru. Dokáží analyzovat problémy, navrhovat řešení 
a prezentovat své myšlenky srozumitelně a poutavě.

zpět