Exkurze Energetika Třinec

Dne 7. 5. v rámci teoretického vyučování se třída ES2 zúčastnila dne 7. 5. 2024 exkurze na Energetice Třinec a.s. Žáci po vstupu do TŽ si prohlédli novou rozvodnu 110 kV, kde je spínání 
a rozpínání jednotlivých sekcí řešeno elektronicky. Samotné VN v této rozvodně je skryté, tzv. umístěno pod tlakem směsi plynů.  Další rozvodny VN a NN byly také obsáhlé
a naučné. Viděli jsme i vypnutý obrovský transformátor, který přeměňuje z 110 kV na 6 kV.  Studenti také viděli, a hlavně slyšeli vypnutí VN vypínače. Vypínání elektrické
a vzduchové. Obě dají pořádnou ránu při manipulaci. Dále jsme mohli vidět i venkovní rozvodnu 110 kV, kde také žáci zažili manipulaci při odepnutí a zapnutí. Poprvé slyšeli a viděli jiskření i elektrický oblouk.Dnešní manipulace vypínání a zapínání a celá diagnostika poruch se hlídá na velínu energetiky, kde studenti mohli vidět vizuálně celý systém rozvodů elektrické soustavy v TŽ. Na velínu následně byla přednáška vedoucího Ing. Kalety. Nechyběl i test v Kahootu v týmech. První tři místa dostala malou sladkou odměnu.V poslední fázi exkurze jsme viděli starší rozvodnu 110 kV a 22 kV, kde také byla zakončena exkurze diskuzí. Úplně konečnou zastávkou byla hlavní jídelna TŽ, kde jsme dostali oběd.Studentům se exkurze líbila a touto cestou bych poděkoval pracovníkům Energetiky Třinec za pěknou přípravu a prohlídku.

autor: Mgr. Martin Svoboda

zpět