Literární lekce v Mklubu v Třinci

Dne 5. 4. žáci PL1 navštívili Mklub v Třinci, kde pro nás Knihovna Třinec připravila literární lekci s názvem William Shakespeare. Žáci nejprve formou brainstormingu prozradili, co všechno o autorovi ví, poté se prostřednictvím zajímavého výkladu doplněného o práci s různorodými texty seznámili s dobou, životem a dílem Williama Shakespeara.  Ve skupinkách si četli zajímavé texty o čarodějnictví, kosmetice a ideálu krásy, čištění zubů a ardenském lese. Tato témata se v dílech W. Shakespeara objevují. Následovala diskuze, jaká témata by žáci reflektovali v literárních dílech, která by psali nyní.  V další části lekce žáci ve skupinkách četli stručný obsah děl – Hamleta, Zkrocení zlé ženy a Zimní pohádky. Poté museli vlastními slovy obsah díla převyprávět spolužákům. Ve skupinkách si rozdělili postavy ze zmíněných her a v poslední půlhodince vyráběli z novinového a krepového papíru loutky ztvárňující vybrané postavy. Žáci z této literární lekce v třineckém Mklubu odcházeli nadšení, odnášeli si své vyrobené loutky a věřím, že spoustu zajímavých informací o životě a díle Williama Shakespeara si budou pamatovat.     

autor: Mgr. Monika Szwarcová

zpět