sostrinec

Přejít na obsah
AKTUALITY:

Třídní schůzky
Dne 28. 11. 2023 od 14:15 do 16:30 proběhnou formou konzultací třídní schůzky
Dny otevřených dveří

EDU konference SolidVision 2023 v Brně
Dne 9. 11. 2023 se naše škola aktivně účastnila EDU konference SolidVision 2023 v Brně v hotelu Avanti. V hotelu bylo asi 30 odborných škol z celé České republiky a spoustu významných odborníků, jak už říká program.
Naše škola byla oslovena, abychom vystoupili v jednom bloku s prezentací "Jak pomáhá certifikace SolidWorks při hledání uplatnění.
Den otevřených dveří
Video zde:
EDUBus
Dne 8. 11. 2023 k nám zavítal EDUBus, studenti ho mohli navštívit ve třech programech a odpoledne byl program pro učitele.
První program proved​l studenty základem programování v blocích​ stavebni​cí Lego SPIKE​.
​V druhém a třetím programu byli studenti provedení Virtuální a rozšířenou realitou, vyzkoušeli si různé možnosti komunikace reality.
​Pro pedagogy byl program obsáhlejší, kde shlédli 3D tisk, Boffin, digitální mikroskopy, model spalovacího motoru, laserové gravírování, Merkur a spoustu dalšího.
KANADA TIMES
Video zde:
Darování krve se školou
Dne 20. 10. 2023 v 8 hodin, jdeme darovali krev se školou.
Z 12 studentů bylo 9 nových dárců a 3 studenti jsou už tradičně této akci věrní.  I přes obavy ze strany studentů z odběru, byli všichni stateční a zvládli to na výbornou.
Soutěžíme v jazycích s WocaBee
Naše škola se zapojila do pátého ročníku inovativní soutěže pro školy Jazykový WocaBee šampionát.
Žáci třídy PL1 se v aplikaci učí novou německou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem.
V soutěži se hodnotí píle žáků v učení cizích jazyků a kritériem je počet bodů získaných procvičováním slovíček. Třída soutěží jako tým, takže v jazycích se zlepšují opravdu všichni.
Aplikace navíc pracuje s každým individuálně za pomoci umělé inteligence a žáci si ji mohou spustit na mobilu, tabletu či počítači.
Žáci aktuálně soutěží v okresním kole šampionátu, ve kterém mohou získat zajímavé ceny.
Tou nejdůležitější výhrou však bude zlepšení jazykových vědomostí našich žáků a jejich motivace k učení jazyků, které jsou v dnešní době mimořádně důležité.

Ve dnech 23. 10. až 27. 10. 2023 probíhalo okresní kolo Jazykového šampionátu WOCABEE, kdy měla třída jako tým nahrát co nejvíce „WocaPoints“ bodů. Třída PL1 v konkurenci 48 tříd z celého okresu Frýdek-Místek obsadila celkové 15. místo s průměrným ziskem 160 bodů za den.
Největší podíl na umístění mají žáci Lucie Placzková (14412 bodů), Adam Richter (14292 bodů) a Alex Adamčík (2930 bodů).
64. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno a
Jaderná elektrárna Dukovany
Dne 11. 10. 2023 jsme navštívili 64. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně s žáky ze tříd OB 1, OB 2., MZ 2, EL 4, ES 2 za pedagogického doprovodu Przybyla, Benek, Svoboda, Ondraszková, (autobus byl plný do posledního místa). Firma SolidVision a Siemens nám zpřístupnila vstup do areálu zdarma.
Velkou pozornost jsme věnovali 3D tisku, který v současnosti zaznamenává významný vzestup. Velmi nás zaujala Školní CNC Frézka od Firmy SolidVision. Ve firmě Siemens jsme získali vzorky.
Studenti návštěvu veletrhu využili ke shromažďování podkladů a odborných materiálů, které jim poslouží při zpracovávání školních projektů.
Každý si tam našel to své.

Posléze jsme přejeli do Jaderné elektrárny Dukovany. V 15:00 jsme absolvovali 1,5 hodinovou exkurzi.
Získali jsme informace o energetice a o provozu a bezpečnosti elektrárny podané zábavnou formou. Zhlédli jsme film o energii a Jaderné elektrárně Dukovany, prohlédli jsme si modely celé elektrárny i některých zařízení, například model reaktoru, aktivní zóny reaktoru, kontejneru na ukládání a přepravu použitého paliva nebo hlavního výrobního bloku.

Určitě byla výstava a exkurze pro všechny přínosem v dalším odborném vzdělávání a pohledu na vývoj ve svém oboru.
Darování krve se školou
Dne 20. 10. 2023 v 8 hodin, jdeme darovat krev se školou.
Zájemci hlaste se.
https://forms.gle/pSyQwFHFvumUqbad9
Rámcové smlouvy z
ČR, SK a PL
Dne 26. 9. 2023 se uskutečnilo první setkání škol v rámci Rámcové smlouvy z ČR, SK a PL. Jako první pořádající školou byla Střední škola z Čadce, která si pro nás připravila turnaj v badmintonu. Turnaj se odehrál ve čtyřhře klasickou formou každý s každým.
Naši reprezentanti Aleš Franek EL4 a Jakub Szkandera OB2 prohráli jediný zápas proti polskému výběru a celkově skončili na 2. místě, oba předváděli opravdu výbornou hru.
TURISTICKÝ KURZ
Ve dnech 2. - 6. 10. 2023 odstartoval turisktický kurz třetích ročníků v areálu Ski Gruň. V této složce si můžete prohlédnout fotografie a video, které akci pro 44 žáků třetích ročníků dokumentuje.

První den jsme zahájili krátkou 6 kilometrovou procházkou na Švarnou Hanku. Druhý den nás čekal nejnáročnější výšlap a to na Lysou horu. Celkově jsme tuto 16 kilometrů dlouhou trasu šli 6 hodin. Třetí den vyhrazený na odpočinek jsme se byli projít pouze kousek od ubytování na vodní nádrž Šance a odpoledne jsme hráli vědomostní soutěž a kvíz o první pomoci. Večer nám byly odměnou venkovní vyhřívané kádě. Poslední den jsme strávili túrou na Bílý kříž a Visaláje.

Turistický kurz jsme si užili. Celkově jsme nachodili bezmála 50 kilometrů a zdolali několik beskydských vrcholů.
Exkurze Pickering
Interfaces s.r.o
Dne 15. 9. 2023 proběhla exkurze v Bystřické firmě Pickering Interfaces s.r.o.. Exkurze začínala krátkou prezentací a seznámení s firmou. Dozvěděli jsme se, že firma má pobočky v Třinci a Bystřici a primárně se zabývá výrobou kabelů. Firma nabízí také odborné praxe pro studenty, a v případě spokojenosti i pracovní místo. Další částí byla samotná exkurze firmy. Setkali jsme se s CNC stroji a kreslení v Solidworks. Viděli jsem programátory aplikací, vývojové oddělení pro zrychlení a zlepšení výroby, klasickou výrobu kabelů. Zaujalo nás také SMD pájení součástek, zde nám vše vysvětloval absolvent naši školy.
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
Dne 26. 9. 2023 proběhla na naší škole celoškolní soutěž Evropského dne jazyků. Žáci většiny tříd své čichové buňky navnadili u stanoviště s evropskými pokrmy, sluchové buňky procvičovali na stanovišti při poznávání písmen řecké abecedy, na literární díla vzpomínali u stanoviště s  fotkami nejen českých spisovatelů, zrak bystřili u stanoviště s fotkami z různých evropských zemí a v paměti lovili hlavní města evropských zemí při pexesu. Bonusové body do soutěže získali u stolečku s fotkami ze stáže z mobility projektu Barcelona 2022.  Získané body v podobě čísel si zaznamenávali do QR kódu. Na konci zjistili, zda jejich odpovědi postačovaly k získání úplného QR kódu a tím i odměny pro celou skupinu.
MOTIVAČNÍ WORKSHOPY
Dnem 11. 9. 2023 odstartovaly adaptační kurzy naších prvních ročníků.
Penzion u Pinkasů na Písečné.
ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ZAHÁJENÝ
Dne 4. 9. 2023 proběhlo na hřišti školy zahájení nového školního roku 2023/2024 novou ředitelkou pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren Kateřinou Nogolovou, Generálním ředitelem Romanem Heide a ředitelem školy Alešem Adamusem.
NAPSALI O NÁS:
TVÉ STUDIUM NEMUSÍ JEŠTĚ SKONČIT!
Střední odborná škola Třineckých železáren nabízí absolventům všech středních škol roční studium s možností získání výučního listu v oborech Instalatér, Elektrikář, Strojní mechanik, Kuchař – číšník.
Chceš studovat maturitní obor? Můžeš začít ve vyšším ročníku oboru Logistika a ekonomika v průmyslu nebo Automatizované systémy a IT.
V případě zájmu zavolej na sekretariát školy
pro více informací - 727 843 054.
O ŠKOLE:
Charakteristika školy:
Střední odborná škola Třineckých železáren (SOŠ TŽ) je školskou právnickou osobou zřízenou akciovou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (TŽ). Vznikla změnou právní formy Soukromé střední školy Třinec, s.r.o., k 2. 9. 2009.
Teoretické vyučování a odborný výcvik:
probíhá podle schválených školních vzdělávacích plánů, vypracovaných na základě rámcových vzdělávacích plánů jako povinného obsahu vzdělávání, vycházejícího z Národního programu vzdělání, zpracovávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a požadovaných odborných kompetencí, vycházejících z potřeb praxe, v případě SOŠ TŽ vycházejících z potřeb zřizovatele a jeho dceřiných společností.  Škola je zapojena do projektů, které umožňují rozvoj pedagogických pracovníků a větší motivaci žáků, pomáhají i v modernizaci technického vybavení školy (projekty Spoluprací k profesionalitě, Šance pro každého žáka, Mentor, Kritické myšlení).
ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE:
Adresa:
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
DIČ pro Dph: CZ699002812
RED IZO: 691000662
IZO: 110500032
ID Datové schránky:
4wpxgxw
Zřizovatel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Průmyslová 1000
739 61 Třinec – Staré Město
IČ: 18050646
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah