Závěrečné zkoušky - sostrinec

Přejít na obsah

Závěrečné zkoušky

TŘÍDA
Termíny náhradních a opravných  závěrečných zkoušek v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem:
Písemná závěrečná zkouška:          5. 9. 2023 v 11:00 hodin
Praktická závěrečná zkouška:         6. až 7. 9. 2023
Ústní závěrečná zkouška:                22. 9. 2023
Europass - dodatek k osvědčení
Co je Europass – dodatek k osvědčení
  • Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.
  • Vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
  • Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.
  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).
Europass - dodatek k osvědčení pro školní rok 2021/2022 v elektronické podobě si můžete stáhnout. Jsou k dispozici v českém jazyce CZ, anglickém EN a německém DE.
Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.
Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3"
Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.
Elektrotechnika                            CZ    EN     DE
Elektrikář - silnoproud                 CZ     EN     DE
Hutník - operátor                         CZ     EN
Instalatér                                     CZ     EN     DE
Kuchař - číšník                            CZ     EN     DE
Obráběč kovů                              CZ     EN     DE
Provoz a ekonomika dopravy      CZ     EN     DE
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah