Výuční obory - sostrinec

Přejít na obsah

Výuční obory

OBORY
UŽ VÍŠ, KTERÝ OBOR JE PRO TEBE TEN PRAVÝ?

Ať si vybereš kterýkoliv u nás se staneš odborníkem na slovo vzatý.
Elektrikář – silnoproud
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD
Délka denního studia je 3 roky.
Denní studium určené pro chlapce i dívky.
Dosažený stupeň vzdělání- střední vzdělání s výučním listem.

Kariéra
Absolvent je připraven na výkon povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik - údržbář apod.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Martin Svoboda, e-mail: svoboda.martin@sostrinec.cz

Instalatér
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 36-52-H/01 INSTALATÉR
Délka denního studia je 3 roky.
Denní studium určené pro chlapce i dívky.
Dosažený stupeň vzdělání- střední vzdělání s výučním listem.

Kariéra
Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do druhého ročníku studijního oboru Mechanik strojů a zařízení, kde mohou dokončit své odborné vzdělávání maturitou, nebo přechod do jiných oborů naší školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.
Absolvent má předpoklady pro výkon povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Uplatní se při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů, při montážích rozvodů vzduchotechniky. Absolvent se orientuje i v základních ekonomických otázkách svého oboru, což dává dobrý předpoklad pro práci v podnikatelském sektoru.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Ing. Kateřina Ondraszková, e-mail: ondraszkova.katerina@sostrinec.cz
nebo
Mgr. Martin Przybyla, e-mail: przybyla.martin@sostrinec.cz
Obráběč kovů
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ
Délka denního studia je 3 roky.
Denní studium určené pro chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem.

Kariéra
Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do druhého ročníku studijního oboru Mechanik strojů a zařízení, kde mohou dokončit své odborné vzdělávání maturitou. nebo přechod do jiných oborů naší školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.
Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání jako: univerzální obráběč – soustružník – frézař – brusič – vrtař - při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů (CNC) - apod. Jsou rovněž připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Martin Przybyla, e-mail: przybyla.martin@sostrinec.cz
Kuchař – číšník
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
Délka denního studia je 3 roky.
Denní studium určené pro chlapce i dívky.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem.

Kariéra
Absolventi nacházejí uplatnění při výkonu povolání kuchař, číšník případně barman, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech jako hostinské zařízení všech forem, v závodním, nemocničním či školním stravování. Po získání nezbytné praxe v oboru, je žák připraven na soukromé podnikání v oblasti pohostinství.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Iva Zahradníková: zahradnikova.iva@sostrinec.cz
Strojní mechanik
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK
Délka denního studia je 3 roky.
Denní studium určené pro chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem.

Kariéra
Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do druhého ročníku studijního oboru Mechanik strojů a zařízení, kde mohou dokončit své odborné vzdělávání maturitou, nebo přechod do jiných oborů naší školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání: provozní zámečník - montér - strojní zámečník – stavební zámečník - zámečník zemědělských strojů - důlní zámečník - zámečník kolejových konstrukcí a vozidel - montér ocelových konstrukcí - montér točivých strojů - montér kotlář a potrubář - kontrolor strojírenských výrobků. Dále v oblastech obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.).

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Ing. Kateřina Ondraszková, e-mail: ondraszkova.katerina@sostrinec.cz
nebo
Mgr. Martin Przybyla, e-mail: przybyla.martin@sostrinec.cz
Logistik skladování a dopravy
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
Délka denního studia je 3 roky.
Denní studium určené pro chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem

Kariéra:
Absolvent se uplatní při výkonu povolání operátor skladování v obchodě nebo ve výrobním podniku či v logistických centrech. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do druhého ročníku studijního oboru Logistika a ekonomika v průmyslu, kde mohou žáci dokončit své odborné vzdělávání maturitou nebo přechod do jiných oborů naší školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Zuzana Ligocká, e-mail: ligocka.zuzana@sostrinec.cz

Hutník
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 21-52-H/01 HUTNÍK
Délka denního studia je 3 roky.
Denní studium určené pro chlapce i dívky.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem.

Kariéra
Absolventi se uplatní, buď v povoláních hutník jako: hutník vysokopecař - hutník ocelář - hutník neželezných kovů – tavič - práškový metalurg, nebo v povoláních valcíř kovů jako tažec. Získanými kompetencemi jsou také připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s obsluhou, řízením a kontrolou průběhu a výsledků výroby a rovněž ošetřováním a běžnou údržbou hutních agregátů.

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do třetího ročníku studijního oboru Řízení jakosti v metalurgii, kde mohou dokončit své odborné vzdělávání maturitou.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Ing. Petr Várník, email: varnik.petr@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah