Stravovací a ubytovací služby - sostrinec

Přejít na obsah

Stravovací a ubytovací služby

OBORY > Jednotlivé obory
Stravovací a ubytovací služby
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY
Délka denního studia je 3 roky.
Obor je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku.
Dosažený stupeň vzdělání - nižší střední odborné vzdělání s výučním listem.
Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce v potravinářství.
Teoretická výuka
Výuka probíhá v týdenních cyklech (týden škola/týden praxe). Výuka odborných předmětů probíhá v multimediálních učebnách. Studentům pomáhají k pochopení a osvojení učiva pracovní listy a skripta. Obsahem odborných předmětů: Technologie, Potraviny a výživa, Stolničení a Zařízení závodů, je naučit žáky připravit pokrmy teplé a studené kuchyně, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje, naučí se základy stolování a seznámí se s prací s kuchyňskými stroji. Výuka je individualizovaná dle specifických potřeb žáků.

Odborná praxe
U tohoto oboru je kladen větší důraz na praktické vyučování, žáci vykonávají jednoduché práce při výrobě a podávání jídel, učí se připravovat a ošetřovat základní druhy surovin a potravin určených pro přípravu jídel, zvládat přípravu jednoduchých jídel teplé i studené kuchyně, moučníků, teplých i studených nápojů, příloh a doplňků, výdej pokrmů, jednoduchou obsluhu, ošetření nádobí a základní úklidové práce. Odborná praxe probíhá ve školní kuchyni a v kuchyních Třineckých železáren. Za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna.

Bonusy
Kroužek barmanský a baristický
Kroužek vyřezávání ovoce

Kariéra
Učební obor připravuje žáky především pro povolání kuchař- kuchařka. Své uplatnění najde i v provozovnách rychlého občerstvení a při přípravě pokrmů. Absolvent bude připravovat teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Iva Zahradníková, email: zahradnikova.iva@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah