Školní poradenství - sostrinec

Přejít na obsah

Školní poradenství

ŠKOLA
Školní psychologické poradenství
ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ
Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci a milí studenti,

jmenuji se Bc. Markéta Kuníková a jako speciální pedagog se podílím na poskytování školního a kariérního poradenství na Střední odborné škole Třineckých železáren.
Jsem tu pro Vás v záležitostech osobních, školních či vztahových problémů. Objednat se můžete emailem, telefonicky, osobně (č. dveří 205) nebo prostřednictvím třídních učitelů.

Kontakt:
Bc. Markéta Kuníková, tel.: 724388259
e-mail: kunikova.marketa@sostrinec.cz

Konzultační hodiny:
Po 7:30 - 8:30
Čt  7:30 - 8:30
Pá 7:30 - 8:30

 DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
116 111 - Linka bezpečí
116 000 - Linka pro rodinu a školu
116 123 - Linka první psychické pomoci
116 006 - Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí)
https://www.poradna-rr.cz/sit-pomoci/krizove-linky-a-linky-duvery-v-cr/
https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/
http://linkapsychickepomoci.cz/

Pomoc, radu a návod, jak pečovat o své duševní zdraví naleznete také na:
https://www.opatruj.se/dusevni-zdravi/dusevni-zdravi-a-pohoda

MOTIVAČNÍ WORKSHOPY:
Nástup na střední školu je výrazným mezníkem v životě mladého člověka. Opouští staré známé prostředí a vazby a na nové škole buduje všechno od začátku. Každý z nás je jiný a proto také každému trvá jinou dobu přivyknout na nové podmínky. Abychom studentům tyto nelehké chvíle co nejvíce usnadnili, pořádáme každoročně pro žáky 1. ročníků výjezdní motivační workshop, kde se mají možnost seznámit, navázat nová přátelství a lépe poznat také učitele dříve, než se pustí do společné práce ve vyučování.
 
 RELAXAČNÍ MÍSTNOST:
Studentům naší školy je k dispozici také relaxační místnost, která je primárně určena pro práci s třídními kolektivy. Nesedí se tu klasicky v lavicích, ale na polštářích či pytlích v kruhu. K dispozici je zde mnoho pomůcek pro relaxaci a odpočinek.

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Informace získané během individuálních sezení jsou důvěrné, poskytovány mohou být pouze po dohodě s klientem, tedy se zletilým žákem nebo se zákonným zástupcem. Výjimku tvoří případy trestné činnosti podléhající zákonné oznamovací povinnosti. Po domluvě s klientem konzultuji v potřebných případech svůj postup s vedením školy, třídním učitelem nebo s dalšími poradenskými pracovníky na škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog) v rozsahu nezbytném pro vyřešení situace.
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah