Provozní technika - sostrinec

Přejít na obsah

Provozní technika

OBORY > Jednotlivé obory
Provozní technika
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 23-43-L/51
Délka kombinovaného studia je 3 roky.
Obor je určen pro absolventy tříletých výučních technických oborů.
Po absolvování vstupních testů se ke studiu mohou přihlásit i absolventi s jiným zaměřením studia.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitou.
Podmínkou pro přijetí je ukončený výuční obor a zdravotní způsobilost pro výkon práce ve strojírenských oborech.
Školní vzdělávací plán: Provozní technika
Přihláška: Přihláška na střední školu - Provozní technika
Teoretické vyučování
V odborných předmětech získávají základní poznatky, které dále aplikují v praxi. Při výuce teoretických předmětů jsou využívány učebny ICT a audiovizuální učebny. Cílem vzdělávacího programu je připravit kvalifikované pracovníky pro výkon povolání v oblasti provozní techniky a v dalších příbuzných oborech, kteří budou schopni uplatnit získané odborné vzdělání při výkonu svého povolán.

Odborná praxe

Praktické vyučování není z důvody formy vzdělávání realizováno, výuka je tvořena teoretickými předměty, doplněnými konzultacemi.
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah