Proč studovat u nás - sostrinec

Přejít na obsah

Proč studovat u nás

OBORY
PROČ STUDOVAT U NÁS

S NÁMI NAJDEŠ UPLATNĚNÍ
Učíme obory, které mají smysl a které mají uplatnění na trhu práce.

Jsme nejlepší v kraji v tom, co děláme.

Předáváme žákům ty nejlepší zkušenosti a vědomosti.

Sami pořád pracujeme na sobě, aby i žáci měli co nejnovější informace v oboru.
6 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT ZROVNA U NÁS
  • SKVĚLÉ ZÁZEMÍ
Nejmoderněji vybavené učebny a laboratoře. Dále jsou k dispozici dílny, jež jsou hodnoceny jako nejlepší v České republice.
  • VÝBORNÍ UČITELÉ
Naši učitelé se pravidelně vzdělávají a vyučují nejmodernějšími metodami a ČŠI je  hodnotila na výbornou
  • KVALITNÍ PRAXE
Praxe žáků je na nejmodernějších zařízeních a u vyhlášených odborníků - našich mistrů.
  • VÝSLEDKY ŽÁKŮ
Naši žáci se umísťují na předních místech v soutěžích vědomostních a sportovních.
  • DOBRÉ UPLATNĚNÍ
Naši studenti jsou nejžádanější na trhu práce, což potvrzují studie a finanční hodnocení absolventů.
  • DOSTUPNOST V REGIONU
Výborné napojení na MHD a posléze železniční spoje.
Slovo absolventů
„Není hanbou nic nevědět,
ale je hanbou nechtít se ničemu učit.“
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah