Obráběč kovů - sostrinec

Přejít na obsah

Obráběč kovů

OBORY > Jednotlivé obory
Obráběč kovů
Obráběč kovů
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ
Délka denního studia je 3 roky.
Denní studium určené pro chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem.
Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost pro výkon práce ve strojních oborech
Teoretické vyučování
Odborné předměty, jako jsou Technologie, Strojnictví, Strojírenská technologie a Technická dokumentace, žáky skvěle připraví na nástup do praxe. Ve výuce se využívají moderně vybavené učebny jako například pro kreslení výkresů v programu SolidWorks.

Odborná praxe
Probíhá v dvou týdenním cyklu - týden škola, týden praxe. V 1., 2. ročníku ve školních dílnách - zámečnický výcvik, obsluha soustruhu, frézky a číslicově řízených obráběcích strojů (CNC). Ve 3. ročníku jsou žáci umístěni v TŽ na provozních pracovištích SaS (Strojírny a stavby Třinec). Odměna je 25-55 Kč/hod podle známek z praxe. Žáci získají znalosti obsluhy CNC strojů a základy programování v programu HEIDENHAIN.
Při dobré spolupráci žáci zůstávají po vyučení na stejném místě, kde měli praxi. Možnost získání celosvětového a doživotního Certifikátu z programu SolidWorks (kreslení 3D modelů, sestav a výkresů).

Bonusy
  • možnost získání celosvětového a doživotního Certifikátu z programu SolidWorks (kreslení 3D modelů, sestav a výkresů),
  • různé exkurze – např. Strojírenský veletrh Brno, Hyundai, PRAMET (výroba břitových destiček pro obrábění),
  • možnost soutěžit v praktických dovednostech na republikové i mezinárodní úrovni o hodnotné ceny,
  • žáci se mohou přihlásit zdarma do odborných kroužků jako je „Kreslení výkresů v SolidWorksu“, „RC modely aut“ (oprava a údržba modelů + závody mezi středními školami), „Modelář“ (tvorba modulového kolejiště + tvorba dioramat).

Kariéra
Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do druhého ročníku studijního oboru Mechanik strojů a zařízení, kde mohou dokončit své odborné vzdělávání maturitou nebo přechod do jiných oborů naši školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.

Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání jako: univerzální obráběč – soustružník – frézař – brusič – vrtař - při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů (CNC) - apod. Jsou rovněž připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Martin Przybyla, e-mail: przybyla.martin@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah