OBORY SPEC. VZDĚL. POTŘEB - sostrinec

Přejít na obsah

OBORY SPEC. VZDĚL. POTŘEB

OBORY
Pečovatelské služby
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Délka denního studia je 3 roky.
Obor je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku.
Dosažený stupeň vzdělání - nižší střední odborné vzdělání s výučním listem.
Kariéra
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Iva Zahradníková, e-mail: zahradnikova.iva@sostrinec.cz
Stravovací a ubytovací služby
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY
Délka denního studia je 3 roky.
Obor je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku.
Dosažený stupeň vzdělání - nižší střední odborné vzdělání s výučním listem.
Kariéra
Učební obor připravuje žáky především pro povolání kuchař - kuchařka. Své uplatnění najde i v provozovnách rychlého občerstvení a při přípravě pokrmů. Absolvent bude připravovat teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Iva Zahradníková, e-mail: zahradnikova.iva@sostrinec.cz

Strojírenské práce
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 23-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE
Délka denního studia je 3 roky.
Denní studium určené pro chlapce i dívky.
Obor je vhodný především pro žáky základních škol, speciálních škol a žáky s nedokončenou povinnou školní docházkou, kteří mají speciální výukové potřeby, případně pro osoby se zdravotním postižením.
Dosažený stupeň vzdělání - nižší střední odborné vzdělání s výučním listem.
Kariéra
Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům přechod do jiných oborů naši školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.
Absolventi jsou schopni vykonávat buď rutinní montážní a servisní práce, jednoduché opravy nesložitých strojírenských výrobků, zámečnické práce ve stavebnictví, či obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje na kovy při nenáročných technologických operacích. Uplatní se v povolání strojírenský dělník.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Ing. Kateřina Ondraszková,
e-mail: ondraszkova.katerina@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah