Mechanik strojů a zařízení - sostrinec

Přejít na obsah

Mechanik strojů a zařízení

OBORY > Jednotlivé obory
Mechanik strojů a zařízení
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Délka denního studia je 4 roky.
Denní studium určené pro chlapce i dívky.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitou.
Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost pro výkon práce ve strojírenských oborech

Teoretická výuka
Odborné předměty, jako jsou Technologie, Strojnictví, Strojírenská technologie, Stroje a zařízení a Technická dokumentace a 3D modelování - SolidWorks, žáky skvěle připraví na nástup do praxe. Ve výuce se využívají moderně vybavené učebny jako například učebna s programem SolidWorks pro kreslení výkresů a 3D modelování nebo nově vybavená strojní učebna, kde jsou různé modely, mechanismy a různé pomůcky pro základy robotiky, hydrauliky a pneumatiky.. V odborných předmětech získávají základní poznatky, které dále aplikují v praxi.
Odborná praxe
V 1. a 4. ročníku 2 dny praxe, ve 2. a 3. ročník 3 dny praxe během 14 dní. V 1. a 2. ročníku probíhá praxe ve školních dílnách – základy ručního zpracování kovů a nekovů, příprava součástí pro montáž a demontáž, vytváření rozebíratelných a nerozebíratelných spojů, základy strojního obrábění, základy tepelného zpracování oceli (kovářský výcvik), základy elektroinstalačních činností, základy robotiky, hydrauliky a pneumatiky, svářečský kurz. Ve 3. a 4. ročníku jsou žáci umístěni v TŽ na provozních pracovištích. Odměna za produktivní práci je 25-65 Kč/hod podle známek z praxe.
Při dobré spolupráci žáci zůstávají po vyučení na stejném místě, kde měli praxi.
Bonusy
  • svářečský průkaz (svařování kovů, základní zkouška),
  • školení vazačů břemen - osvědčení o jakosti,
  • podle kreditů nástup možný přímo pod TŽ,
  • možnost získání celosvětového a doživotního Certifikátu z programu SolidWorks (kreslení 3D modelů, sestav a výkresů).
  • různé exkurze – např. Strojírenský veletrh Brno, Hyundai, PRAMET (výroba břitových destiček pro obrábění),
  • možnost soutěžit v praktických dovednostech na republikové i mezinárodní úrovni o hodnotné ceny,
  • žáci se mohou přihlásit zdarma do odborných kroužků jako je „3D modelování v programu SolidWorks, 3D tiskárna“, „RC modely aut“ (oprava a údržba modelů + závody mezi středními školami), „Modelář“ (tvorba modulového kolejiště + tvorba dioramat).
Kariéra
Po úspěšném absolvování maturitní zkoušky je možnost studia na vysoké škole se strojním popřípadě hutním zaměřením nebo plynulý přechod do jiných oborů naši školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.
Absolventi jsou připraveni vyrábět a sestavit, provádět údržbu, popř. opravit funkční celky strojů, zařízení a konstrukci a jejich jednotlivých součástí, technologická zařízení, mechanizační prostředky, ocelové konstrukce, potrubní celky apod. Ovládá základní výrobní operace a sestavy, provádí údržbu strojů, zařízení a konstrukcí, opravy technologických zařízení, mechanizačních prostředků, ocelových konstrukcí, potrubních celků apod.
Uplatní se především v povolání: strojírenský technik - servisní technik - strojní zámečník - provozní zámečník a montér - mechanik strojů a zařízení. Absolvent je univerzální strojař, který se může uplatnit v kterékoliv firmě s rozsáhlejším strojním vybavením (včetně počítačově řízených strojů).

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Ing. Kateřina Ondraszková, e-mail: ondraszkova.katerina@sostrinec.cz
nebo
Mgr. Martin Przybyla, e-mail: przybyla.martin@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah