MATURITNÍ OBORY - sostrinec

Přejít na obsah

MATURITNÍ OBORY

OBORY
UŽ VÍŠ, KTERÝ OBOR JE PRO TEBE TEN PRAVÝ?

Ať si vybereš kterýkoliv, u nás se staneš odborníkem.
Automatizované systémy a IT
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA
Délka denního studia je 4 roky.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitou.

Kariéra
Absolventi oboru jsou připraveni pro profese jako: elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik, správce informačních technologií aj. Vzhledem k získanému vzdělání mohou žáci rovněž pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Martin Svoboda, e-mail: svoboda.martin@sostrinec.cz
Logistika a ekonomika v průmyslu
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY.
Délka denního studia je 4 roky.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitou.

Kariéra
Po získání maturitního vysvědčení možnost studovat na VŠ např. dopravní fakulta Pardubice,
Absolventi mají široký odborný profil pro pozici logistik jako kvalifikovaný pracovník s možností specializace na dílčí logistiky,
Uplatnění v rámci ČR i EU, přijímání, evidence a přepravy materiálů, řízení materiálového a informačního toku, v oblasti logistiky společnosti Třinecké železárny, a. s. v technicko-hospodářských funkcích jako administrativní pracovníci, v obchodně-ekonomických funkcích i v pozicích v rámci dopravy, přepravy a skladování materiálu, spedice a expedice, dispečinku, logistiky výroby, logistici skladových operací, logistici v dopravě a přepravě, logističtí koordinátoři, manažeři nákupu a prodeje, manažeři marketingu.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Zuzana Ligocká, e-mail: ligocka.zuzana@sostrinec.cz
Mechanik strojů a zařízení
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Délka denního studia je 4 roky.
Denní studium určené pro chlapce i dívky.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitou.

Kariéra
Absolventi jsou připraveni vyrábět a sestavit, provádět údržbu, popř. opravit a ovládat funkční celky strojů, zařízení a konstrukci a jejich jednotlivých součástí, technologická zařízení, mechanizační prostředky, ocelové konstrukce, potrubní celky, vyznají se v technických výkresech a jiné dokumentaci.
Absolvent je univerzální strojař, který se může uplatnit v kterékoliv firmě s rozsáhlejším strojním vybavením (včetně počítačově řízených strojů). Po úspěšném absolvování maturitní zkoušky je možnost studia na vysoké škole se strojním popřípadě hutním zaměřením nebo plynulý přechod do jiných oborů naši školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Ing. Kateřina Ondraszková, e-mail: ondraszkova.katerina@sostrinec.cz
nebo
Mgr. Martin Przybyla, e-mail: przybyla.martin@sostrinec.cz
Řízení kvality v metalurgii
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 21-43-L/01 HUTNÍK OPERÁTOR
Délka denního studia je 4 roky.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitou.

Kariéra
Absolventi naleznou uplatnění v různých odvětvích průmyslu se zaměřením na řízení kvality. Jsou připraveni pro výkon operátorských pozic při řízení chodu hutních agregátů a také na základě získaných znalostí mají absolventi schopnost řešit základní otázky analýzy příčin neshod u produktů a procesů, třídit a implementovat informace o kvalitě výrobků a vyhledávat příležitost k dalšímu zlepšování kvality. Absolventi najdou uplatnění v oblasti hutní výroby a řízení kvality jednak ve společnosti Třinecké železárny, a. s., ale i v jiných odvětvích průmyslu. Vzhledem k získanému vzdělání mohou žáci rovněž pokračovat v dalším studiu a dosáhnout tak vyššího stupně vzdělání. Zvláště vhodné se jeví, vzhledem ke komplexní odborné přípravě, technické obory vysokých škol.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Ing. Petr Várník, e-mail: varnik.petr@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah