Kuchař – číšník - sostrinec

Přejít na obsah

Kuchař – číšník

OBORY > Jednotlivé obory
Kuchař – číšník
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
Délka denního studia je 3 roky.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem.
Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce v potravinářství.
Teoretická výuka

Výuka probíhá v týdenních cyklech (týden škola/týden praxe). Výuka odborných předmětů probíhá v multimediálních učebnách. Studentům pomáhají k osvojení učiva pracovní listy a skripta. Obsahem odborných předmětů, jako je Technologie, Potraviny a výživa a Stolničení, je naučit žáky připravovat pokrmy teplé a studené kuchyně, dále pak obsluhovat ve všech typech restauračních zařízení.

Podívejte se na video spot tohoto oboru

Odborný výcvik

Naše škola připravuje odborníky v oboru kuchař - číšník, poskytuje jim velké množství praktických zkušeností, které žáci ocení při vstupu do pracovního procesu. Během odborného výcviku žáků je podporován jejich individuální růst, každý může uplatnit svoji kreativitu, svůj osobitý přístup, svůj talent, své nadání... Odborný  výcvik probíhá na odborných pracovištích. Žáci se postupně naučí, mimo základů přípravy pokrmů a obsluhy například: připravovat minutkové pokrmy, steaky, pokrmy zahraniční kuchyně, slavnostní způsob obsluhy, dohotovovat pokrmy před hostem - flambování, příprava a servis různých druhů káv, míchaných nápojů a další nezbytné úkony pro práci kuchaře a číšníka. Za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna. V rámci výcviku probíhají exkurze do různých typů gastronomických zařízení.
Bonusy
Barmanský kurz – příprava míchaných nápojů
Baristický kurz – příprava kávy
Kroužek barmanský a baristický - oba kurzy jsou certifikovány Českou barmanskou asociací a vedeny odborníkem Milanem Tomiczkem (bar Destiny)
Kroužek vyřezávání ovoce
Aktivní účast na celostátních soutěžích zaměřených na přípravu pokrmů, kávy, míchaných nápojů ad.
Aktivní účast na reprezentativních akcích – rauty, recepce, hostiny ad.
Možnost zprostředkování placených brigád.
Kariéra
Absolventi nacházejí uplatnění při výkonu povolání kuchař, číšník případně barman, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech jako hostinské zařízení všech forem, v závodním, nemocničním či školním stravování. Po získání nezbytné praxe v oboru, je žák připraven na soukromé podnikání v oblasti pohostinství.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Iva Zahradníková, e-mail: zahradnikova.iva@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah