Kontakty školy - sostrinec

Přejít na obsah

Kontakty školy

KONTAKTY
VEDENÍ ŠKOLY:
Mgr. Aleš Adamus
Ředitel
Tel.:  558 380 000
Mgr. Jana Kahánková
Zástupkyně ředitele pro výuku
Tel.:  558 380 100
Mobil: 724 034 048
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 - 14:55
L čtvrtek 14:10 - 14:55
Ing. Jana Tomoszková
Zástupce ředitele pro ekonomicko - provozní úsek
Tel.:  558 380 805
Mgr. Zdeněk Marek
Vedoucí odborného výcviku
Tel.:  733 165 353
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Mgr. Zuzana Ligocká
Koordinátor výuky
Tel.:  727 986 386
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Ing. Radka Rucká
Koordinátor výuky
Tel.:  727 841 799
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
SEKRETARIÁT:
Marcela Sikorová, DiS.
Sekretariát
Tel.:  558 380 000
UČITELÉ TEORIE:
Mgr. Martina Ashton
Učitelka teorie
Tel.:  720 941 686
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 - 14:55
L čtvrtek 14:10 - 14:55
Bc. Petr Benek
Učitel teorie
Tel.:  558 380 114
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Mgr. Jana Boučková
Učitelka teorie
Tel.: 558 380 117
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Mgr. Gabriela Ciompová
Učitelka teorie
Tel.:  558 380 134
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Mgr. Eva Czerniková
Učitelka teorie
Tel.:  727 986 387
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Ing. Josef Čmiel
Učitel odborných předmětů
Tel.:  558 380 114
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Ing. Marie Gocieková
Učitelka teorie
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Mgr. Jana Gorzolková
Učitelka teorie
Tel.:  558 380 139
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Ing. Samuel Haleš
Učitel odborných předmětů
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Bc. Heczko Ondřej
Učitel teorie
Konzultace:
S středa 14:10 – 15:00
L středa 14:10 – 15:00
Ing. Josef Hlavatý
Učitel odborných předmětů
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Bc. Markéta Kuníková
Učitelka teorie
Tel.: 724 388 259
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Ing. Tomáš Levinský
Učitel teorie
Tel.:  558 380 114
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Ing. Libuše Lindovská
Učitelka teorie
Tel.:  722 952 884
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Mgr. Stanislav Mintěl
Učitel teorie
Tel.:  558 380 113
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Petr Misiarz
Učitel odborných předmětů
Tel.:  558 380 621, 731 625 280
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Ing. Kateřina Ondraszková
Učitelka odborných předmětů
Tel.:  558 380 134
Konzultace:
Lichý čtvrtek 14:10 – 15:00
Ing. Silvie Říčanová  
Učitelka teorie
Tel.:  558 380 138
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Mgr. Tomáš Sikora
Učitel teorie
Tel.:  724 388 255
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Ing. Renata Sikorová
Učitel teorie

Konzultace:
L středa 14:10 – 15:00
Mgr. Martin Svoboda
Učitel odborných předmětů
Tel.:  558 380 114
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Ing. Jaroslav Szlaur
Učitel odborných předmětů
Tel.:  558 380 114
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Markéta Szlauerová
Učitelka teorie

Konzultace:
S úterý 13:20 – 14:05
L úterý 13:20 – 14:05
Mgr. Monika Szwarcová
Učitelka teorie
Tel.:  558 380 801
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00

Monika Šamonilová
Učitelka teorie
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Mgr. Milada Šupíková
Učitelka teorie
Tel.:  558 380 113
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00

Bc. Štefanák Jan
Učitel teorie
Tel.: 558 380 114
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00

Mgr. Jiří Třinecký
Učitel teorie
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Ing. Petr Várník
Učitel odborných předmětů
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Mgr. Iva Zahradníková
Učitelka odborných předmětů
Tel.:  733 165 388
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00

UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU:
Mgr. Šárka Burkotová
Učitelka odborného výcviku
Tel.: 602 236 680
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Mgr. Bohuslav Cyhan
Učitel odborného výcviku
Tel.:  725 433 983
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Bc. Helena Czeczotková
Učitelka odborného výcviku
Tel.: 724 298 628
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Antónia Faturová
Učitelka odborného výcviku
Tel.:  558 380 631, 602 236 680
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Jakub Funk
Učitel odborného výcviku
Tel.:  558 380 137
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Tomáš Karzel
Učitel odborného výcviku

Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Marie Kisielová
Učitelka odborného výcviku
Tel.:  604230712
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Bc. Rostislav Michna
Učitel odborného výcviku
Tel.: 558 380 613
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Petr Misiarz
Učitel odborného výcviku
Tel.: 558 380 621, 731 625 280
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Mgr. Martin Przybyla
Učitel odborného výcviku
Tel.: 702 132 596
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
David Putta
Učitel odborného výcviku

Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Libuše Samcová
Učitelka odborného výcviku
Tel.:  721 506 504
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Tadeáš Samiec
Učitel odborného výcviku
Tel.:  558 380 613
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Beata Sikorová
Učitelka odborného výcviku
Tel.:  558 380 613
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Leopold Walaski
Učitel odborného výcviku
Tel.:  733 207 900
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Mária Wálková
Učitelka odborného výcviku

Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
Janusz Zuber
Učitel odborného výcviku
Tel.:  733 165 389, 558 380 613
Konzultace:
S čtvrtek 14:10 – 15:00
L čtvrtek 14:10 – 15:00
EKONOMICKO-FINANČNÍ ÚSEK:
Mgr. Pavla Pinkasová
Účetní, pokladna
Tel.:  558 380 803
Bc. Aneta Miturová
Vedoucí odd. provozně tech.
Tel.:  558 380 701, 739 282 573
Marek Ernst
Správce sítě
Tel.:  721 744 423
Výdejna nářadí + kantýna
Jarmila Dordová
Tel.: 558 380 714, 558 380 713
Sklady
Pavla Swidrová
Tel.: 727 854 810
Vrátnice škola 1
Tel.: 558 380 901, 602 424 469
KUCHYNĚ A DOMOV MLÁDEŽE:
Vedoucí kuchyně a Domova mládeže
Bc. Helena Czeczotková
Tel.: 724 298 628

Kuchyně
Veronika Banotová
Tel.: 702 150 340
Vrátnice Domova mládeže
Tel.:  733 165 386
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
Ing. Veronika Fajová
Vedoucí úseku celoživotní vzdělávání
Tel.: 558 380 781, 736 241 333

Pavlína Ženčuchová
Referent vzdělávání
Tel.: 725 433 981

Bc. René Kajfosz
Technolog svářečské školy
Tel.: 558 380 640
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah